«Ο Πειραϊκός Όμιλος Σκακιστών (Π.Ο.Σ.) είναι ο αρχαιότερος σήμερα σκακιστικός σύλλογος με συνεχή και αδιάλειπτη παρουσία στην σκακιστική ζωή του τόπου που πλησιάζει τα 40 ήδη 70 χρόνια! Είναι ο μόνος που έχει επιβιώσει από τους συλλόγους της πρώτης περιόδου, οι οποίοι ίδρυσαν την Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία [1948]. Δικαιωματικά λοιπόν, παίρνει τον τίτλο του ιστορικώτερου Ελληνικού συλλόγου, αφού η πορεία του ταυτίζεται με την ιστορία αυτού τούτου του Ελληνικού Σκακιού»

(Κώστας Χατζιώτης, Το σκάκι στην Ελλάδα, εκδόσεις Σκύφος, Αθήνα 1984)

Το πρόβλημα της ημέρας